Steppen norr om Tannu-Ola. 9. 1917 ?

Troligen har en rysk nybyggare börjat plöja upp steppen norr om Tannu-Ola bergen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.066
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, åkrar, stepp
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer