Station Sovadokovskaja 14.6.1917

Ryska musjikar lastar en telega och hästen är utrustad med hindertyg och loka. På stationen syns också en vattentunna som användes för att samovaren i vagnen och den lilla lavoaren skulle kunna fyllas på.På räcket sitter längst till höger Håkan Kranck och bredvid honom troligen Kenneth Wrede.På bilden syns också repet som går till framaxeln som bromsar fordonet i nedförbackorna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.007
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, forskningsresande, tågvagnar, hästfordon, järnvägsstationer
Språk: Svenska
Historia
Tid: 14.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer