Sojotyngling vid färjstället E. om Bjelotsarsk 26.7.1917

Platsen är troligtvis Snamenka och där finns ännu i denna dag,2016,en vattendriven färja över Ha-Kem.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.023
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
barn, inhägnader, berg, urbefolkning, gårdsplaner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 26.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer