Sojotunge vid jurta vid Ujuk. 15.7. 1917

Framför en kåta och jurta sitter ett litet sojotbarn framför stödkonstruktionerna till en jurta.Platsen är Ujuk som befinner sig mellan Schivi och Saimka lapatina en bit norr om Bjelotsarsk.Kåtan är täckt av hudar medan jurtan är täckt med yllefilt.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.051
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
barn, urbefolkning, dörrar, kåtor, jurt
Språk: Svenska
Historia
Tid: 15.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer