Sojottempel 8.9. 1917

Buddhisttemplen byggdes med en s.k. pagodsväng på taket trots att nederbörden i Tuva är minimal, ca.200 mm per år.Tempelområdet ingärdades för att inte de betande djuren på steppen skulle störa gudstjänsten.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.104
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
inhägnader, forskningsresande, ryttare, häst, helgedomar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer