Sojotläger vid Schorbluk. 10.8. 1917

Sojoterna har hudar på tork .Lägret befinner sig på en gammal brandyta.Expeditionsmedlemmarna med sina klövjade hästar syns till höger på bilden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.036
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, ängar, forskningsresande, urbefolkning, häst, jurt, hudar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer