Sojotkvinnor vid Färjstället öster om Bjelotsarsk. 26.7. 1917

I väntan på färjan fotograferades sojoter och deras barn.Expeditionens telega skymtar på bilden längst till vänster.Platsen är troligen Saryg-Sep vid Ha-Kem.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.133
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
pojkar, urbefolkning, hästfordon, kistor, frisyrer
Språk: Svenska
Historia
Tid: 26.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer