Sojotkvinna med renar

I rensojoternas land i norra Tuva vallar en sojotkvinna sina renar.Området kallas nuförtiden,2016,Todja.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.150
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, skogsdöd, urbefolkning, tält, ödemarker, bergstrakter, kåtor, ren (tam)
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer