Sojothydda vid Bren. 13. 8. 1917

1917 kunde man se de första fasta sojot- bosättningarna av stock. Man livnärde sig dock fortfarande på boskapsskötsel och jakt.Åkerbruket var främmande för de forna nomaderna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.040
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
inhägnader, skog, ängar, stockhus, häst, träkonstruktioner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer