Sojoternas Kuria vid Teri-Nor 13.9.1917

En översiktsbild av det stora buddhistiska komplexet vid Kuria vid Tere-Khol.Hela komplexet förstördes på order av Josef Stalin.Numera,2016, hittar man grundstenarna bredvid flygfältet som är avsett för små flygplan och helikoptrar.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.026
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
kloster, inhägnader, berg, skog, stockhus, stepp, helgedomar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer