Sammanflödet av Hua- och Bei-Kem 1.10.1917

Mitt i huvudstaden Bjelotsarsk förenar sig Bei-Kem och Kha-Kem till Uluk-Kem.Namnen är tuvanska och Kha-Kem betyder lilla floden och Uluk-Kem betyder stora floden.Tuvas flagga visar floderna.På bilden syns i mitten kolberget mitt emot huvudstaden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.129
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, floddalar, branter, strandlinje
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer