Sajanerna mellan Sabatscha retschka och Malaja-Oja. 7.7. 1917

Högt uppe i sajanska bergen mellan Sabatscha retschka och skjutshållet Malaja-Oja.Branten mot dalen var utmärkt med vässade pålar.Pålarna vässades för att vattnet inte så lätt skulle tränga in i träet.I fonden ovanför trädtopparna skymtar man Aradan-fjällen i sajanska bergen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.154
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, häst, gran, seldon, bergstrakter, pålar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer