Sajanerna 7.7. 1917

På väg mot passpunkten i sajanska bergen syns en vy över de kala Aradan-fjällen ovanför trädtopparna.Expeditionen är nu nära trädgränsen eftersom pihtagranarna delvis har torkat.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.027
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
fjäll (ytformer), skog, gran, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer