Rensojotlägret vid Kongis övre lopp 23.8.1917

I den svåra terrängen öster om Hongish-fjällen vid Kongi-floden ca. 60 km norr om Ha-Kem hade rensojoterna ett läger.Bilden är tagen mot söder och visar tydligt den svåra terrängen som härjats av skogsbränder.Ännu i denna dag,2016,försvinner folk och helikoptrar i dessa trakter.Idag heter området Todja.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.057
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
lärkträd, skogsbränder, bergstrakter, kåtor, ren (tam)
Språk: Svenska
Historia
Tid: 23.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer