På hotell Metropols gård före avresan. 2.7. 1917

I Minussinsk fanns två hotell och båda anlitades av expeditionen under den tid man köpte upp hästar,tarantasser och telegor för den fortsatta färden mot Urjanhaj.På bilden ser man Metropols gårdsplan där hästarna spänns för med loka och följehäst.I bakgrunden ser man expeditionsmedlemmar nära stallet och troligen Helge Backlund med vit hatt.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.022
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, forskningsresande, häst, seldon, hästfordon, hotell
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer