På flotte nedför Jenissej. 14.8. 1917

Längs Bei-Kem och Uluk-Kem d.v.s. Jenissej kunde man resa nedströms genom att hyra in sig på en flotte.Flottarna reste rätt så ofta mot de stora orterna Minussinsk och Abakan.Man fraktade timmer, salt,hudar och kött för avsalu.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.041
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, floddalar, strömmande vatten, buskar, flotta, åror
Språk: Svenska
Historia
Tid: 14.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer