På den dåliga vägen. 10.7. 1917

Fångarna från Buiba har lyckats fälla träden på vägområdet men inte färdigställt vägbottnen eller bron över bäcken.Expeditionen hade stora svårigheter att ta sig fram.Längst bak som bromsare är troligen Ingemar Tennberg med svart hatt.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.037
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, vägarbeten, forskningsresande, häst, taiga, raviner, hästfordon, timmer
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer