Prästerna samlas till gudstjänst. 13.9. 1917

Prästerna samlas till gudstjänst i det stora buddhistkomplexet Kuria nära Tere-Khol.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.083
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
präster, inhägnader, skog, stepp, helgedomar, portar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer