Profil genom karbonlagren 1 km N.om Kaja-tasch mittemot den heliga stenen Irbek.21.7.

Vid undersökningen av Irbek,en liten biflod till Hua-Kem från norr nedströms från Bjelotsarsk,där en kolinmutning gjordes fanns också en helig sten med inristningar troligen från skyternas tid.Mitt på bilden troligen Jakob Johannes Sederholm och längst till vänster troligen Torsten Hasselström.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.068
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, ängar, forskningsresande, ryttare, lövträd
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer