Panorama från nedre Selju-Kem. 9.1917

Norra sluttningen av Tannu-Ola syns på bilden som är tagen från Selju-Kem, en biflod till Eleges.Här gjordes en inmutning på guldförekomst.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.063b
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, gran, raviner, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer