Panorama från Idyk-fjällets topp 4.8.1917

Idyk-fjället befinner sig strax väster om bifloden Ushep och begränsas i norr av bifloden Tshaima som samlar opp smältvattnet från fjället.Terrängen var så svår att expeditionen endast kunde röra sig längs floddalarna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.050b
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ängar, lärkträd, skogsbränder, raviner, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer