Packningen lastas om.

I den svåra terrängen i Kongi-Ushepområdet har en av packhästarna stupat när floden skulle överskridas och packningen måste lastas om förrän hästen kunde hjälpas upp.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.148
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, ryssar, gevär, bäckar, häst, bagage, betsel
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer