Nedanför Ust-Usa. 5.10. 1917

Nedanför mynningen av floden Uss passerar den tungt lastade expeditionsflotten en annan flotte av samma konstruktion.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.018
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, berg, skog, älvar, flottar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer