Modersomsorg vid färjstället E. om Bjelotsarsk 26.71917

Sojotpojken på bilden är troligen sjuk och bärs av sin mor.Ryssen med huvudbonad är troligen gammaltroende av utseendet att döma,se skägget.I bakgrunden syns floden Ha-Kem troligen vid Snamenka och färjstället där.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.025
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
barn, ryssar, urbefolkning, buskar, kärror, tobak (njutningsmedel)
Språk: Svenska
Historia
Tid: 26.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer