Madshalik-dalen sedd från nordväst 10.9.1917

Tannu-Ola bergen syns i fonden.Madshalik-dalen följdes från Maximovka ända fram till Chagyttai-khol.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.055
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresor, stepp, dalar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer