Lägret vid Madshalik 10.9.1917

Lärkträden lider av torka för att nederbörden är liten på stäppen,ca 200 mm per år.På bilden syns en rysk arbetare och Helge Backlund.Arbetaren heter Tschurnov.I bakgrunden skymtar Tannu-Ola bergen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.054
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, forskningsresor, läger, stepp, lärkträd, tält, geologer
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer