Kuria 13.9. 1917

På tempelområdet fanns många helgedomsbyggnader och alla utrustade med takstege så att buddhistprästen kunde klättra upp och kalla till gudstjänst med en gong-gong. Takkonstruktionerna var rikt utsirade med s.k. snickarglädje och pagodsväng på takkanten.Templen revs ner under Stalin-epoken.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.082
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
inhägnader, skog, stockhus, stegar, stepp, helgedomar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer