Kuria 13.9. 1917

Det vidsträckta området med buddhisttempel är numera,2016,ett flygfält för små flygplan och helikoptrar men templens grundstenar syns ännu.Stalin lät riva ner templen i likhet med alla andra helgedomar i landet.På bilden står en präst och sammankallar till gudstjänst med en gong-gong uppifrån pagodtaket.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.081
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
präster, dekorationer, berg, skog, stegar, stepp, tempel, gong
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer