Kollagret vid Irbek nära Ikki-Otuk 21.7. 1917

Det mäktiga kollagret vid den lilla bifloden Irbek som inmutades beundras här av tre ryska arbetare
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.073
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, ryssar, skog, bäckar, kol
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer