Kara-Kem mudderverket 21.7. 1917

Vid Kara-Kem idkades vaskning av guld industriellt med grävmaskin.Kara-Kem är tuvanska och betyder svart å.Kara-Kem är ett biflöde till Tapsa som i sin tur utmynnar i Bei-Kem.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.013
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, bäckar, gran, ved, mudderverk, gruvdrift
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer