Kameler i sojotläger vid Schurmak.10.8.1917

Sojoterna använde också kameler för längre varutransporter speciellt till Mongoliet men också mot Burjatien .Man bytte sobelskinn,smör,ost och kumiss mot kinesiska produkter så som te ,tobak,socker mm.I sydvästra delen av Tuva fanns det också vilda kameler.På bilden dricker kamelerna troligen från Schurmak-floden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.055
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, floddalar, strömmande vatten, erosion, kor, kameldjur
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer