Kalk i basalt Jenissej. 3.10. 1917

Från flotten på hemfärden mot Minussinsk nära Haerhan syns ett basaltberg med marmorflötsar.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.094
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
marmor, strömmande vatten, buskar, bergarter, basalt
Språk: Svenska
Historia
Tid: 3.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer