Järnvägsbanken före bron över Ob. 16.6. 1917

Det väst-sibiriska låglandet var och är sumpmarker och floden Ob syns i bakgrunden fotograferad från tåget.Telegrafstolparna har alla stöttor p.g.a. den vattensjuka marken.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.005
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 16.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer