Jenissej före första Sajangenombrottet 4.10.1917

När flotten skulle söka sig genom sajanska bergskedjan gällde det att styra den runt de vassa bergsuddarna med ledning av lotsen Bruhanovs kommandon. På bilden ser man tydligt hur styråran användes för att få flotten runt det vassa berget framför.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.180
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, strömmande vatten, buskar, flotta, åror
Språk: Svenska
Historia
Tid: 4.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer