Jak vid Kuria. 13.9. 1917

Vid Kuria nära Tere-khol syntes också vilda jakar.Jakarna användes ibland för att betäcka den lokala centralasiatiska sarlyk-kon och som resultat fick man ett beskedligt och tåligt lastdjur.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.085
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
horn, skog, stepp, tjurar, nötdjur
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer