Irbekdalen vid nerfarten till kollagret väster om Ikki-Otuk. 21.7. 1917

Irbekdalen undersöktes ordentligt eftersom den låg nära Bjelotsarsk och man ville vänta på att Hans Hausen skulle komma fram och ansluta sig till expeditionen.Hans Hausen hade startat senare än de övriga från Helsingfors.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.069
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, skog, ryttare, häst, gran, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer