Irbek. 20.7. 1917

Expeditionen till Irbek gjordes delvis för att man väntade på Hans Hausen ankomst nära Bjelotsarsk för att senare tillsammans förflytta sig österut.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.022
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 20.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer