Interiör från ångbåten 12.10. 1917

Efter den ansträngande resan i ödemarken och på flotten fick expeditionsmedlemmarna äntligen klä upp sig i kostym i restaurangen på hjulångaren Rossija.På bilden syns från vänster en oidentifierad man,sedan Eskil Strandström,Håkan Kranck och Eric Lindén.Längst till höger bakom mellanväggen troligen Thord Brenner.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.064
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
interiörer, ryssar, stolar, bord, ångbåtar, forskningsresande, restauranger, gardiner, lampor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 12.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer