Inpackning av stuffer,sept.1917

Framför redskapslidret som expeditionen lät bygga i Hlebnikova lastas stenprover i trälådor och mera ömtåligt material i en rotting kista.En kista av samma typ finns ännu kvar hos Carl-Johan Lindén.I skjulet med halmtak lagrades sadlar,spadar,stativ m.m. eftersom man hade tänkt sig att fortsätta den geologiska undersökningen och prospekteringen nästa år.Dörren låstes och förseddes med geologiska komissionens sigill.På bilden troligen Steinar Foslie och Ingemar Tennberg med pipa.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.087
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresande, gårdsplaner, kistor, träkonstruktioner, timmer, skjul
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer