I Sajanerna. 8.7.1917

Expeditionskaravanen på den nybyggda vägen högt uppe i Sajanerna.På bilden ser man en typisk brotrumma av trä.På mindre vägar används samma brokonstruktion ännu i dag,2016.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.017
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
broar, ryssar, skog, vägar, gran, hästfordon, karavaner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer