Hästarna hämtas från betet. 10.9. 1917

En rysk arbetare har lyckats fånga tre av hästarna som varit på bete på norra stranden av Chagyttai.Sjön är en källsjö som saknar tillflöde och avlopp.Allt vatten härstammar från snösmältningen i Tannu-Ola bergen där vattnet tränger in i det porösa berget och sedan stiger upp på steppen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.164
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, berg, sjöar, stepp, häst
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer