Hästar vid Kuria. 13.9. 1917

På steppen runt sojoternas Kuria fanns hästflockar men också jakflockar.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.084
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, stepp, häst, partåiga hovdjur
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer