Hällristning vid Bjelotsarsk 20.7. 1917

Gunnar Pehrman och Eric Lindén vaktade bagaget i Bjelotsarsk och hade därför tid att turvis studera näromgivningen.Här på bilden en hällristning troligen gjord av skyterna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.043
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
hjortdjur, bergkonst
Språk: Svenska
Historia
Tid: 20.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer