Hlebnikova från västra stranden av Ha-Kem 30.8.1917

Byn Hlebnikova fotograferad från Bel-Bei-sidan av Ha-Kem.Huset med sadeltak på mitten av bilden är Hlebnikovs hus.Kanoten är byggd av en stor aspstam och man kunde staka den uppströms med staken på bilden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.114
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, floddalar, stockhus, kanoter, strandlinje, gårdsbyggnader, fält
Språk: Svenska
Historia
Tid: 30.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer