Helgedomsberget vid Hlebnikova. 30.8. 1917

På helgedomsberget nära Hlebnikova står troligen Håkan Kranck och balanserar på en avsats.De skogbevuxna holmarna öster om Hlebnikova syns på bilden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.008
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
heliga platser, berg, forskningsresande, älvar, lärkträd, raviner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 30.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer