Hargin-gol vid nattläger nr. VIII. 14.9. 1917

Bifloden Hargin-gol ca. 40 km väster om Tere-Khol är Ha-Kems källflod.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.013
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, ängar, gran, granit
Språk: Svenska
Historia
Tid: 14.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer