Haptagais mellersta lopp. 8.9. 1917

En bild av floden Haptagai som befinner sig österut ca. 60 km väster om Tere-Khol på norra sidan av Ha-Kem.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 F
Signum: F.011
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, ängar, is, älvar, gran, ödemarker
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer