Gäss i Hlebnikova. 26.9. 1917

Hlebnikovs gäss fick fritt gå ner till Ha-Kem för att blöta fötterna.Till natten togs dock de mindre husdjuren in p.g.a. rovdjursfaran.I fonden syns bergen vid utloppet av bifloden Bel-Bei.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.092
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, strömmande vatten, gran, strandlinje, gäss
Språk: Svenska
Historia
Tid: 29.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer