Gårdsplanen på Hlebnikova,sept. 1917

På vänstra sidan av bilden syns telegor och en tarantass.Telegorna användes till att transportera material och tarantassen främst för persontransport.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.076
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresor, sadlar, gårdsplaner, staket, kärror, halm, slipverktyg
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer