Guldvaskning i Tschaima. 7.8. 1917

Förrän inmutningar gjordes på guld företogs alltid en provvaskning och en skärpningsgrop grävdes.Här på bilden ser Helge Backlund,Jakob Johannes Sederholm och Håkan Kranck på när en rysk arbetare vaskar.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.160
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, guldvaskning, forskningsresande
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer